web statistic
 
รายการบริการ
รหัสงาน บริการ ชื่องาน รายละเอียด เรทต่อ 1000 ขั้นต่ำ สูงสุด
1 Instagram เพิ่มฟอลไอจี [คนจริง - เริ่มงานทันที - 10K+ ต่อวัน] ♻ ⭐ รับประกัน 1 เดือน ฿300 100 10000
2 Instagram เพิ่มฟอลไอจี [คุณภาพสูง - เริ่มงานใน 1 ชั่วโมง - 5K ต่อวัน - รับประกันยอด] ♻ ⭐ รับประกัน 2 เดือน ฿400 100 100000
3 Instagram เพิ่มไลค์ไอจี [คุณภาพสูง - ทยอยส่ง] ⭐ ยอดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ฿200 100 50000
4 Instagram เพิ่มไลค์ไอจี [10K ขึ้นไป] [คุณภาพสูง - เริ่มงานทันที] ⭐ คนจริง งานด่วน ฿175 10000 50000
5 Instagram เพิ่มไลค์ไอจี [50K ขึ้นไป] [ต่างชาติ - งานเร็ว] คนจริง ราคาดีที่สุด ฿150 50000 200000
6 Instagram เพิ่มไลค์ไอจี รายเดือน [100ไลค์ต่อรูป] [แจ้งแค่ USERNAME เท่านั้น] [300 รูป] ไลค์เพิ่มอัตโนมัติ ฿950 1000 1000
44 Instagram เพิ่มยอดวิววิดีโอไอจี [ไทยล้วน - เริ่มงานใน 30 นาที] ⭐ ดันวิดีโอสู่โพสยอดนิยม ฿100 20 900000
45 Instagram เพิ่มยอดชมถ่ายทอดสดโอไอจี [เริ่มงานทันที] ⭐ สร้างกระแสการไลฟ์สด ฿2000 200 1000
46 Instagram เพิ่มยอดไลค์ถ่ายทอดสดโอไอจี [เริ่มงานทันที] ⭐ สร้างกระแสการไลฟ์สด ฿500 50 1000000
37 Soundcloud เพิ่มติดตาม Soundcloud [คุณภาพสูง - 10K ต่อวัน] รับประกัน 2 เดือน ฿800 100 1000000
38 Soundcloud เพิ่มไลค์เพลง Soundcloud [คุณภาพสูง - 10K ต่อวัน] รับประกัน 2 เดือน ฿500 100 1000000
39 Soundcloud เพิ่มการฟังเพลง Soundcloud [คุณภาพสูง - 10K ต่อวัน] คนจริง งานเร็ว ฿300 100 1000000
40 Soundcloud เพิ่มดาวน์โหลดเพลง Soundcloud [เริ่มงานทันที - 100K ต่อวัน] รับประกัน 2 เดือน ฿300 100 1000000